FOTO’S | Snelheidsbeperkende beuken geplant aan de Buorren in Berltsum

BERLTSUM - De beuken die voor meer groen moeten zorgen aan de Buorren in Berltsum, zijn geplant. Naast het bieden van een mooier aanzicht moeten de bomen er ook voor zorgen dat er minder hard wordt gereden.

Een aantal bewoners in de Buorren had tijdens de inloopspreekuren van de voormalige gemeente Menameradiel gevraagd om de snelheid uit de Buorren te krijgen. Dat kon volgens de bewoners gerealiseerd worden door minder verkeersbewegingen door de Buorren als doorrijroute naar de Bûterhoeke, de bakkerij of andere locaties. Daarom is de rijrichting veranderd, omdat het alternatief via de Hôfsleane verkeersveiliger is.

De Buorren is verkeersvriendelijker en veiliger ingericht. De oude woningen, evenals de Koepelkerk komen nu ook beter tot hun recht. Ook zijn borden geplaatst. Auto’s kunnen nu geparkeerd worden in de nieuw aangemaakte parkeerruimtes bij: de Klompebuorren, Berlinga State/Lytse Buorren, It Dok en tegenover de bakkerij in de aangegeven parkeervakken met een de letter P.

Een uitzondering voor beperkt parkeren aan de Buorren zijn drie parkeerruimtes met blauwe zone-aanduiding waar maximaal twee uren geparkeerd mag worden bij Slagerij Smit en bij de fimra Haagsma. Ook daarvoor zijn nieuwe borden geplaatst, blauwe zones aangemaakt en zwartgekleurde parkeervakken gemaakt, die duidelijk aangeven waar de beperkte blauwe parkeerzones zijn.

Daarnaast is in de Buorren plaats gemaakt voor de aangewezen vergunninghouders. Op het volledig nieuw ingerichte parkeerterrein It Dok kunnen de klanten van Kapsalon It Steegje hun auto kwijt. De klanten van de Bakkerij Wijnsma kunnen in het nieuwe parkeerhaventje de auto parkeren. Tegenover de bakkerij komt ook nog een bankje voor passanten of bewoners.

De gemeente Menameradiel, nu Waadhoeke heeft alle werkzaamheden uitgevoerd en (verkeers)besluiten genomen aan de hand van de inloopspreekuren van bewoners, ondernemers en de Vereniging De Buorren Maken We Samen.

Het totale project heeft 400.000 euro gekost. De nieuwe bestrating en het aanmaken van de actuele parkeervakken maakte hier een belangrijk onderdeel van uit.

In juli 2017 zijn de werkzaamheden begonnen en in februari wordt het laatste deel aan bestrating tegenover de bakkerij afgemaakt. Er komen nog bankjes en straatverlichting en een klein aantal afrondende werkzaamheden.

(Foto’s Hieke Joostema-Greidanus)