Christelijk Mannenkoor Laus Deo zoekt ……….

Franeker -  Wilt u graag meezingen in een Christelijk Mannenkoor? Iedereen die belangstelling heeft kan geheel vrijblijvend de repetitie van Laus Deo maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur bijwonen en misschien ook wel meteen meezingen en dit kan enkele keren zonder enige verplichting.

De repetitieruimte is De Voorhof, Voorstraat 7 in Franeker. Wat zingt het koor zoal? Om voorbeelden te noemen, Laus Deo bracht op vorige concerten stukken uit de Mis van Gounod en Het Sanctus van Aad van der Hoeven ten gehore. En nog een paar andere voorbeelden van liederen die het koor op zijn repertoire heeft zijn: My Lord, I’m coming home, Adoramus te Christe, Hear ik kom ta Jo, Aan des Heilands voeten en ook een aantal bekende traditionele Friese liederen. Tevens staan er ook vele geliefde liederen uit de bundel van Joh. de Heer op het repertoire. Wilt u meer weten over het mannenkoor, dan kunt u contact opnemen met o.a.: de secretaris de heer. W. van de Heide, tel. 0517-591576, e-mail: secretaris@lausdeofraneker.nl of met de voorzitter de heer Tj. Schilstra, tel. 0517-469200, voorzitter@lausdeofraneker.nl