Westra negentig jaar

FRANEKER - Wat ooit begon als een klein bedrijf met één man en één machine is uitgegroeid tot een bedrijf met een uitgebreid machinepark waar vijftig mensen werken. De huidige directie wordt gevormd door Corrie en Mathijs Westra en zonen Pieter en Feite.

Vrijdag was het publiek welkom aan de Voltastraat om het negentigjarig bestaan van loonbedrijf Westra mee te vieren. Het bedrijf kende de afgelopen decennia een flinke groei, het bedrijf groeide maar ook de machines werden groter. ,,De machines werden groter maar ook efficiënter”, vertelt Corrie Westra, ,,Waar we vroeger een hele dag kwijt waren aan het kuilen, kunnen we nu dezelfde hoeveelheid in een paar uren doen. De planning is veel beter te doen, efficiënte machines en efficiënter werken werpt zijn vruchten af. Het gebruik van GPS is al bijna gewoon geworden, we gebruiken het al standaard op onze kranen. Daarnaast blijven we luisteren naar de klant, wat de klant wil is het allerbelangrijkst. Daar proberen we zoveel mogelijk op in te spelen. De grootste uitdaging voor de toekomst is inzetten op duurzaamheid, de machines zo zuinig mogelijk hun werk te laten doen.”

De eerste stappen op weg naar verdere duurzaamheid zijn reeds gezet: ,,We hebben al een eigen windmolen en zonnepanelen voorzien ons al voor een deel van energie. We zijn lid van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, samen onderzoeken we de mogelijkheden. Zo gaan we proberen twee weken lang machines te laten rijden op ‘blauwe diesel’. 'Blauwe diesel' wordt gemaakt uit herwinbare bronnen als plantaardige afvalolie en is een uitstekend alternatief voor reguliere diesel. Boeren moeten ook steeds vaker duurzaam bezig zijn, dan moeten wij daar als toeleverancier ook mee bezig. Een mooie uitdaging!”

Bij Westra werken vijfenvijftig mensen in vaste dienst, in de zomermaanden komen daar nog seizoenskrachten bij. Het bedrijf werkt vanuit vier vestigingen. Op het hoofdkantoor in Franeker is de directie gevestigd samen met de planning, boekhouding en calculatie.

Onderhoud aan materieel wordt verricht in eigen werkplaatsen in zowel Franeker, Arum als Oosterbierum. Gewasbescherming en teeltbegeleiding worden met name vanuit de locatie Arum aangestuurd. Bovendien zijn er in Arum en Franeker opslagloodsen beschikbaar en een buitenterrein met op- en overslagkade gelegen aan het Van Harinxmakanaal. De verhuur van rijplaten en verkoop van zand, compost en biomassa behoort ook tot de bedrijfsactiviteiten. In Harlingen is dochterbedrijf Westra Groenrecycling BV gevestigd. Hier worden groen- en grondstromen tot eindproduct verwerkt.