Prestatieloop Tzum in beeld

Tzum - VV Tzum en SV Friesland hebben zaterdag voor de 34ste keer de prestatieloop in Tzum gehouden.

Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag. De foto's zijn gemaakt door Marcel Teensma. Vergeleken bij voorgaande jaren was het prima hardloopweer. Een mooie route waar het is genieten op de paden langs de Bolswardervaart wel kwam er wat meer wind dus moest men wat meer inspanning leveren om een goede tijd neer te zetten. De deelnemers kwamen uit alle hoeken van Friesland maar ook uit de omringende provincies. Toch waren er minder deelnemers dan vorig jaar toen stond er meer voetbaljeugd aan de start. Ook hebben veel vaste lopers griep of waren ivm de culturele hoofdstad afgemeld. De 10.2 km was met bijna 100 lopers het best bezet, 75 liepen de halve marathon, 38 op de 16.1 km en een 20 tal op de 5.5 km. 250 is een mooi aantal waar de organisatie best tevreden was. De 79 jarige Rinze Kootstra uit Harlingen was de oudste deelnemer, hij volbracht de 10.2 km in 1.00.14 een keurige prestatie. 12 lopers waren ouder dan 70 jaar en 37 in de leeftijd 60-69 jaar. Hieruit blijkt dat je nooit te oud bent om te gaan hardlopen.

Vrijwilligers

SV Friesland en VV TZum had een tiental vrijwilligers ingezet voor de verkeerregelen, verzorging en post op punten waar je kon fout lopen als je niet even had opgelet, bij de finish de tijdjury die al de tijden en nummers noteerden, Christiaan Valk verzorgde het geluid en de jeugd kreeg meteen na de finish hun prijs of medaille. De volgende loop van SV Friesland is 11 februari, de Kleine Wielenloop in Leeuwarden. De volledige uitslag staat op de site www.svfriesland.nl

Uitslagen

21.1 KM: 1e KoosJelmer de Vries Leeuwarden 1.22.32 2e Hendrik de Boer Wiuwert 1.23.42 3e Stefan de Nekker Noordwolde 1.24.47 4e Ate Bijlsma Garijp 1.25.25 5e Pieter Talsma Mantgum 1.25.42. Vrouwen: 1e Liesbeth Hiddema Jirnsum 1.42.42 2e Marrit Houtsma Ried 1.45.35 3e Inge van Schaick Leeuwarden 1.47.58 4e Maaike Hornstra Jellum 1.56.27 5e Karen Blanken Amsterdam 1.56.44 16.1 KM: 1e Harmen Jorritsma Joure 1.10.35 2e Jacob v.d.Leij Leeuwarden 1.13.04 3e Henk Ruiter Sneek 1.13.13 4e Yne Age Terpstra Leeuwarden 1.13.22 5e Piet Rienstra Oudemirdum 1.15.56. Vrouwen: 1e Judith v.d.Meer Dronrijp 1.10.31 2e Anita Flapper Berlikum 1.18.30 3e Jacinta Fancel Leeuwarden 1.20.39 4e Miranda Hornstra Wergea 1.29.43 5e Petra Wieringa Leeuwarden 1.31.58 10.2 KM: 1e Wim Douma Leeuwarden 40.17 2e Stefan v.d.Wal Drachten 41.27 3eTeatse Tichelaar Harlingen 42.46 4e Wiebe Terwisscha van Scheltinga Reahûs 43.16 5e Gerald Hoogeveen Bolsward 43.20. Vrouwen: 1e Anita v.d.Wal Harlingen 48.54 2e Truus Overal Tzum 48.55 3e Henrietta Oosterbaan Goenga 50.14 4e Jessye Greidanus Tsjom 54.25 5e Masieke Meinsma Tzum 54.53. 5.5 KM; 1e Pieter Prins Burgum 20.09 2e Cornelis Zijlstra Franeker 22.37 3e Meindert Mulder Workum 25.22 4e Martin Talstra Bitgum 26.21 5e Sietze Viëtor Wiuwert 27.55. Vrouwen: 1e Tjitske v.d.Sluis Tzum 29.40 2e Marrit Strikwerda Tzum 31.29 3e Jolanda Nijenhuis St.-Anna 33.26 4e Jildau Wielenga Tzum 34.40 5e Alise Elgersma Tzum 34.40 Jeugd 1: 1e Dankert Vogelaar 4.15 2e Feije Tamminga 5.26 3e Brend Oosterhaven 5.44 4e Janet Adema 6.00 5e Frouk Oosterhaven 6.02. Jeugd 2: 1e Dytmar de Groot 7.11 2e Pieter Zijlstra 7.36 3e Marne v.d.Kooi 7.37 4e Nick Jellema 7.39 5e Jorick Tamminga 8.54 6e Piter de Groot 9.40.