Ichthuscantorij met zangers van Schola Liturgica zingt Carols in De Haven

HARLINGEN - Vrijdagavond 21 december wordt er een samenzang- en carolavond gehouden in het kerkgebouw De Haven van de CGKV te Harlingen aan de Noorderkade. Het begint om 20.00 uur.

Naast het samen zingen van advents- en kerstliederen, zal de Ichthuscantorij, aangevuld met zangers van de Schola Liturgica, carols zingen van componisten zoals John Rutter, David Willcocks, Felix Mendelssohn, Hector Berlioz en Boris Ord.

De Ichthuscantorij en Schola Liturgica zijn gepokt en gemazeld in het zingen van Christmas Carols zoals deze in alle Britse kathedralen gezongen worden. De Anglicaanse kerk is bekend geworden door de belangrijke plaats die de muziek inneemt binnen de liturgie. Elke kathedraal heeft een professioneel jongenskoor en in veel gevallen daarnaast ook nog een meisjeskoor.

Sjouke en Geke Bruining geven diverse malen per jaar leiding aan een koor dat de diensten verzorgt in anglicaanse kathedralen tijdens de afwezigheid van de eigen kathedrale koren.

Schola Liturgica

Ook na de komende kerstdagen zingt er een koor van Schola Liturgica in Engeland, wanneer de kathedrale koren van een welverdiende rust genieten. Zo heeft de Schola Liturgica vorig jaar in St. Paul’s Cathedral en Westminster Abbey gezongen en wordt dit jaar na de kerst een hele week in Bristol Cathedral gezongen.

Het is 14 jaar geleden dan de het kerkgebouw van toen de GKV gemeente is afgebrand. Daarna is de kerk weer opgebouwd en heeft nu een unieke akoestiek en mooi orgel.