Vier kalveren omgekomen bij brand Minnertsga

MINNERTSGA - Vannacht rond 3.00 uur heeft brand gewoed in een aantal loodsen van een boerenbedrijf. Daarbij zijn vier kalveren om het leven gekomen.

Door de brandweer werd groot opgeschaald in verband met waterwinning. Toen het sein brand meester gegeven werd, bleek dat vier kalveren de brand niet hadden overleefd. Er was meer vee aanwezig, maar dat was op tijd geëvacueerd. De boer is door ambulancepersoneel nagekeken. Hij had rook ingeademd. De brand was snel en uitslaand, maar kon snel geblust worden door de korpsen Menaam, Mantgum, Franeker en Harlingen.