Wethouder Boukje Tol: ‘Smouthûs op termijn in gemeentehuis Waadhoeke’

FRANEKER - Wethouder Boukje Tol heeft in een memo aan de gemeenteraard van Waadhoeke geschreven dat de medewerkers van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân in de toekomst worden ondergebracht in het gemeentehuis.

Bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis is hier al rekening mee gehouden, schrijft Tol. Zij schreef de memo vanwege onrust die ontstond toen bleek dat de Eise Eisingastraat 5 de komende drie jaar de locatie blijft van het Smouthûs. Terwijl anderen er voor pleitten om de dienst tijdelijk onder te brengen in het leegstaande gemeentekantoor in Menaam. Volgens Tol is echter bewust een korte huurperiode afgesproken in Franeker, zodat verhuizing naar het gemeentehuis straks mogelijk wordt. De Dienst schreef eerder in een brief aan de colleges van Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland dat in december gekozen was voor huisvesting in Menaam. Waadhoeke bleek echter in onderhandeling te zijn met een huurder voor het pand. Die onderhandelingen zouden nog steeds voortduren. De Dienst zelf wilde vanwege huurverplichtingen voor eind januari duidelijkheid over het vrijkomen van het pand in Menaam. Toen die duidelijkheid uitbleef, werd het huurcontract verlengd.