Dat had ik nu nooit gedacht! - wethouder Nel Haarsma-Vrieswijk

FRANEKER - Deze week in de rubriek ‘Dat had ik nu nooit gedacht!’ wethouder Nel Haarsma-Vrieswijk. In deze rubriek worden college- en raadsleden voorgesteld en vertellen zij over zichzelf.

1. Welke gebeurtenis is in uw (werkende) leven belangrijk geweest? De realisatie van Campus Middelsee in St.-Annaparochie, het voortgezet onderwijs. Het was een grote investering voor de gemeente. Dat is zeer zeker een mooie ontwikkeling geweest in het dorp. Ik ben blij dat de Campus er staat. Het leren en werken is een van de grote pijlers van de Campus om de jeugd te binden aan onze regio. Dat vind ik zelf een hele mooie ontwikkeling. Dit willen we graag uitventen in Noordwest Fryslân. Het is belangrijk om onze leerlingen te verbinden aan ons bedrijfsleven. 2. Welk ongevraagd advies wilt u aan mensen meegeven? Mijn motto is altijd: ‘Wees positief en kijk naar elkaar om’. Ik vind het belangrijk dat je betrokken bent bij je dorp en je buurt, dat je weet wat er speelt en dat je omkijkt naar elkaar. 3. Wat is uw wens voor Waadhoeke? Van Waadhoeke één mooi geheel maken, dat uitstralen, waar we samen vertrouwen in hebben en dat we er samen voor gaan! Dus niet alleen als gemeentelijke overheid maar ook met elkaar als inwoners. Ik hoop dat we over een aantal jaren kunnen zeggen: “we zijn heel tevreden met deze herindeling! We hebben het met elkaar gedaan!”. 4. Naar welk evenement in Waadhoeke gaat u dit jaar in ieder geval? Als we het hebben over de culturele hoofdstad dan ben ik trots op wat de samenleving allemaal opzet. Er ontstaan allerhande initiatieven en dat is geweldig om te zien. Er is heel veel te doen in 2018 en ik wil zoveel mogelijk meemaken. Een fantastisch jaar! 5. Noem één ding dat weinig mensen nog weten van u? Ik ben al 44 jaar muzikant. Omdat ik dit al zo lang doe weten vast veel mensen dit wel, maar ik denk dat er ook een heleboel mensen zijn die dit nog niet weten. Ik speel euphonium bij Drumfanfare Oranje in Minnertsga. Samen muziek maken, daar word ik blij van.