Nieuwe predikant Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Harlingen - In een feestelijke dienst is dominee Teunard van der Linden afgelopen zondag bevestigd als nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente te Harlingen en Midlum bevestigd en deed hij zijn intrede.

De dienst vond plaats in de Grote Kerk te Harlingen, drie koren werkten mee aan deze dienst De kerk zat vol belangstellenden, ook waren er veel gasten aanwezig, onder andere uit Zandvoort, de vorige standplaats van dominee Van der Linden. Dominee Van der Linden is in 1994 begonnen als predikant in Rijnsaterwoude in Zuid-Holland. In 2002 volgde Bloemendaal en Overveen. In zijn tweede gemeente is Van der Linden tien jaar gebleven, het laatste jaar was hij tevens consulent van Zandvoort en part time docent godsdienst op het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam. In het voorjaar van 2012 is dominee Van der Linden beroepen in Zandvoort. Na zes jaar heeft hij nu de overstap naar het noorden gemaakt. Joachim de Ruijter maakte de fotoreportage.