Meer aandacht voor omgaan met verlies op scholen

LEEUWARDEN - -  Wieke van der Veen en Engelien Ruyter geven workshops op scholen over het omgaan met verlies bij kinderen. Ze ontdekten tijdens de opleiding tot rouwbegeleider dat scholen vaak worstelen hoe daarmee om te gaan.

Van der Veen en Ruyter hebben ieder een eigen praktijk als rouwbegeleider, maar besloten dit onderwerp gezamenlijk op te pakken. De twee benadrukken dat ze geen uitvaartzorg doen: ,,Wij zijn er puur voor de nazorg op het gebied van verlies. Bij overlijden, verlies van werk, burnout, bij scheidingen en zo meer. In workshops geven ze leerkrachten handvatten om om te gaan met de verschillende vormen van verlies. ,,Ieder kind krijgt te maken met verlies. Bij verlies denken we vaak aan overlijden, maar verlies kan zich voordoen op verschillende gebieden, zoals bij scheiding, ernstig ziek zijn van het kind zelf of van een ouder. Een kind kan het ook als een verlies beschouwen als het door verhuizing de klas of de school moet achterlaten. We zien dat leerkrachten niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Ergens in een grijs verleden is er eens een protocol geschreven, maar dat is vaak buiten gebruik en niet meer actueel. Wij vinden het van groot belang dat er een stuk bewustwording komt op scholen. De school is een stabiele waarde voor kinderen, daarom is het zo belangrijk hoe de school met verlies omgaat. Met kennis die ze bij ons opdoen, kunnen ze zoveel meer betekenen voor de leerlingen.”

Scheiding

Als voorbeeld noemt Van der Veen een scheiding: ,,Een scheiding is enorm lastig voor een kind. Alles verandert, het vertrouwde is er niet meer en een kind krijt te maken met loyaliteitsproblemen, ze krijgen vaak het gevoel dat ze moeten kiezen. De ouders hebben al vele stappen gezet als ze de kinderen vertellen dat ze gaan scheiden. Voor de kinderen begint het verhaal dan pas. Als op school dan alleen gezegd wordt van ‘ah joh, het komt wel goed’ en er verder niets aan gedaan wordt, is dat voor een kind erg zwaar. Al zou je als leerkracht alleen maar de vraag stellen ‘hoe gaat het nu met jóu?’ Zeker als het om pubers gaat, valt dat niet mee. Die zijn zo gevoelig, dat is een lastige groep.”

Inzichten in rouw veranderd

Ruyter vult aan: ,,Er is te weinig know how op scholen. Het idee is ontstaan om samen een programma te maken, we hebben onze krachten gebundeld. De inzichten in rouw zijn de afgelopen jaren heel erg veranderd, het is heel belangrijk dat weer te actualiseren. Wij bieden in eerste instantie niet zelf hulp aan leerlingen, maar reiken de leerkrachten handvatten aan hoe ermee om te aan. Het team, de veilige basis, moet goed toegerust zijn. Als er behoefte is aan meer ondersteuning kan men uiteraard een beroep op ons doen.” Van der Veen en Ruyter bieden workshops op maat, afhankelijk van de situatie: ,,Het is een interactieve training aangepast op het verzoek van de school. Iedere training is maatwerk.” Scholen en anderen die geïnteresseerd zijn, kunnen meer lezen op de websites www.aandachtvoorrouwenverlies.nl en www.sichtcoaching.nl