AMS hoopt op gunstiger locatie

FRANEKER - Naar aanleiding van de vorige artikelen aangaande het rookbeleid van de AMS en andere scholen in de gemeente Waadhoeke gaf de AMS aan graag met een reactie te willen komen. De heren de Groot en Visser van de AMS geven in een gesprek hun visie over het verhaal.

Dat rokende leerlingen voor veel overlast zouden zorgen in de buurt, wil er bij de heer beide heren van de AMS niet in. ,,Wij vinden het jammer dat er buren zijn die overlast ervaren en dit verbinden aan een klein groepje, op een leerlingenaantal van 1200 leerlingen gaat het om maximaal 20 leerlingen die roken.’’

De school streeft ernaar een gezonde school te zijn en heeft daarin een aantal stappen gezet.

,,De AMS heeft dit jaar al gekozen voor een rookvrij schoolterrein en is het de leerlingen niet toegestaan op het plein en tijdens de schooltijden te roken.

Maar de nog rokende leerlingen zijn creatief en maken buiten het toezicht wat er is op en rond de school, een ommetje in de buurt om uit het zicht een sigaret te roken.”

,,We organiseren twee keer per jaar buurtavonden voor de omwonenden, zij kunnen dan de school bekijken, van ons horen hoe wij het hier aanpakken en zijn wij nieuwsgierig naar hun ervaringen waar wij ons voordeel mee kunnen doen.”

De ‘overlast’ waarover gesproken wordt heeft volgens de heren niet te maken met het geringe aantal rokende jongeren. Volgens de vertegenwoordigers van de AMS heeft het te maken met de verpakkingen van versnaperingen die buiten het plein genuttigd worden en op straat terecht komen. ,,Dit was een van de aandachtpunten die uit de laatst georganiseerde buurtavond naar voren kwam en die de AMS in samenwerking met de eigenaar van de Spar heeft opgepakt met als doel gezamenlijk te staan voor een schone en leefbare omgeving waarin iedereen zich prettig voelt. Vanuit deze laatste buurtavond kwam ook naar voren dat verschillende bewoners het aanspreken van leerlingen niet schuwen en dat leerlingen over het algemeen best aanspreekbaar bleken en de rommel opruimden. Toen werd ook afgesproken dat buurtbewoners altijd bij ons terecht kunnen en ons aan kunnen spreken wanneer er iets gebeurt wat niet hoort. Dit kan telefonisch maar men mag onder schooltijd ook even binnen stappen want een goed contact is wat we voor staan. De insteek is te allen tijde hoe en op welke manier we het met elkaar kunnen oplossen.”

,,Dat is niet altijd even gemakkelijk, soms is niet te achterhalen welke leerling zwerfafval heeft achtergelaten maar we doen ons best. Mocht er ondanks alles sprake zijn van iets wat niet door de beugel kan dan graag contact opnemen! We kunnen nooit honderd procent tevredenheid krijgen, maar we streven er wel naar. We hebben al een hele stap gemaakt, het is al een stuk beter dan voorheen. We zijn op weg maar we zijn er nog niet.”

Een passende oplossing is er volgens de heren van de AMS niet: ,,Een algeheel verbod om van het schoolplein af te gaan, is voor ons geen optie. We willen onze leerlingen meegeven hoe zich te gedragen in de buurt die deel uitmaakt van de maatschappij, de wereld houdt niet op bij het schoolplein. Leerlingen horen zich ook daarbuiten fatsoenlijk te uiten.”

Uit de visie van de school blijkt dat ze wil staan voor een gezonde school. ,,Dat is een uitdaging, een stukje opvoeding. We zijn gestopt met het verkopen van saucijzenbroodjes en de snoepautomaten zijn verdwenen. Ook wat het roken betreft blijven we de uitdaging aangaan, deze generatie leerlingen kan zich niet verschuilen achter ‘wij wisten niet dat het ongezond was’.

Leerlingen die we betrappen op roken, krijgen een sanctie. Het antirook beleid is in overleg met de ouders vastgesteld en gecommuniceerd naar alle geledingen.”

De school is de laatste jaren fors gegroeid qua leerlingenaantal, de gebouwen maken deel uit van een woonwijk waar leerlingen vanwege ruimtegebrek op de hoofdlocatie tussentijds van locaties in de wijk moeten wisselen wat van invloed is op de omgeving.

,,RSG Simon Vestdijk zit op dit moment gunstiger, staat niet in een woonwijk en zit niet pal tegenover een supermarkt. Onze school is verouderd, we hopen dat nieuwbouw op een gunstiger locatie dan de huidige een punt van aandacht vormt voor de gemeente.”