Welzijn Ouderen Franekeradeel e.o. houdt tabletcursus voor 50-plussers

FRANEKER - Welzijn Ouderen Franeker e.o. houdt donderdag 12 april een tabletcursus.

De middag is bedoeld voor alle senioren van 50 jaar en ouder. De cursus begint om 13.00 uur en is aan de Hertog van Saxenlaan 78 in Franeker.

Aanmelden kan tot en met 8 april via d.smit@live.nl en eefke.zeilstra@patyna.nl. Bellen kan ook: 0517-39 66 41, 06-13 99 55 27.