Nieuwe Ondernemers Vereniging Franeker gaat belangen binnenstad behartigen

FRANEKER - Alle leden van ondernemersvereniging Handel en Nijverheid hebben donderdag gestemd voor een koerswijziging.

Voortaan komen in de nieuwe Ondernemers Vereniging Franeker alle initiatieven samen die door de betrokken ondernemers de laatste jaren zijn opgestart rondom de speerpunten Verwent, Verleidt en Vastgoed. Die zijn tot stand gekomen samen met binnenstadmanager Olaf Busch.

Ook is de organisatie van alle binnenstadondernemers tegen het licht gehouden. De voornaamste wijziging is dat er naast de Stichting Ster van de Elfsteden en het binnenstadmanagement wordt uitgegaan van een krachtige ondernemersvereniging. Dat is de Ondernemers Vereniging Franeker.

De belangen van de ondernemers komen volgens de Ondernemers Vereniging Franeker bovenaan de agenda van het nieuwe bestuur. Dat bestaat uit: voorzitter Maarten de Bok, secretaris Rinske Abma-De Vries, penningmeester Ruben Altena en de leden Tineke Dalstra-Haitsma en Bert Jan Bloemsma.

Volgens het bestuur is met de Ondernemers Vereniging Franeker de roep om een sterk ondernemerscollectief gestalte gegeven.

,,Wij gaan met veel inzet en energie de belangenbehartiging van de ondernemers uit de Franeker binnenstad ter hand nemen.”