INGEZONDEN | Wachteven

Menaam - Bertus Buren uit Menaam stuurde een ingezonden brief naar aanleiding van een column van Ate de Jong in de Franeker Courant.

De Stileven waar Buren aan refereert ging over het geloof. Hieronder de ingezonden brief. Ate de Jong moet eigenlijk niks van het geloof hebben. Maar toch heeft hij het er geregeld over. Eerst moesten voor hem alle kerken (en moskeeën) plat. Nu niet meer want ‘dan missen we onze bakens, want aan de kerken herken je de dorpen’. En niet alleen de torens: ook de kerken mogen van hem blijven. Ate maakt kennelijk een jarenlange ontwikkeling door. Maar omdat je nooit weet hoeveel tijd je hebt wil ik hem helpen die te versnellen door hem enkele vragen voor te leggen om er over na te denken. Prachtig merkt hij op dat die kerken ‘bakens’ zijn, maar waar staan die voor? Je herkent er inderdaad ‘de dorpen’ (ook de steden) aan, maar waar bestaan die uit? Niet alleen uit steen en hout maar ook uit mensen toch? Mensen met hun vreugden en geluk, maar ook met hun problemen en lijden waar hun hart geen antwoord op geeft. Wat zijn dán je ‘bakens’? Nog even volhouden, Ate. (Bertus Buren, Menaam)