Overzicht voorstellingen Theater De Koornbeurs, tweede S.O.S. Party staat voor de deur

FRANEKER - Hieronder een beknopt overzicht van de programmering van Theater De Koornbeurs in Franeker van 13 tot en met 17 april. Voor jong en oud zijn er voorstellingen te zien.

Vrijdag 13 april is vanaf 20.15 uur Vrouw Holland te zien. Dat betreft twintig jaar mannenhumor in een vrouwenlichaam. In deze jubileumshow kijken de drie dames zingend, dwepend, kwijlend, kreunend en gillend terug op twee decennia kleedkamerhumor voor vrouwen en mannen. Zaterdag 14 april is er vanaf 21.00 de tweede S.O.S. Party van dit seizoen. Ook ditmaal komen bekende hits uit de jaren zeventig, tachtig en negentig voorbij. Ook is er onder andere een film te zien. Dat betreft Mesteren. Die is te zien op dinsdag 17 april vanaf 20.15. In Mesteren is Simon een succesvol figuur in de kunstwereld. Hij krijgt onverwacht bezoek van zijn tot dan toe hem onbekende zoon Caspar. Die blijkt een wereldberoemd graffitikunstenaar blijkt te zijn. Langzamerhand krijgen ze een betere band, maar Simon verdenkt zijn zoon ervan dat hij ergens op uit is. Voor het hele programma en kaarten zie de website van Theater De Koornbeurs..