Steun voor brede Agrarische Dagen, plan voor WaADhoekebus

Franeker - De 65ste editie van de Agrarische Dagen in Franeker vinden dit jaar plaats onder de naam WaADhoeke. Ook werd bij de raadsvergadering van  donderdag gepleit voor een WaADhoekebus.

Ook werd bekend dat alle dorpen worden betrokken bij het evenement dat plaatsvindt van woensdag 19 tot en met zondag 23 september. Het AD-comité besloot bij de totstandkoming van het thema om de samensmelting van de nieuwe gemeente centraal te stellen. Het plan kon rekenen op veel sympathie van de gemeenteraadsleden. Uiteraard kan een en ander niet zonder financiële middelen: ,,Op basis van de afgelopen jaren zijn we goed op de hoogte van wat het organiseren van een dergelijk stadsfeest ongeveer kost. Een basis hiervoor is aanwezig en gegrond op verwachte opbrengsten en sponsoren. De omvang zoals we het willen neerzetten, betekent echter wel een fors verwacht tekort”, aldus het AD-comité. Het tekort valt volgens het Ad-comité van de exact te organiseren onderdelen groter of lager uit en is ook aan verandering onderhevig. Aan de gemeente werd dan ook het verzoek gedaan om een financiële bijdrage te leveren aan de organisatie van dit stadsfeest. ,,Waarbij uiteraard ook de mogelijkheid bestaat bepaalde zaken te combineren in het kader van bijvoorbeeld een opening als nieuwe gemeente Waadhoeke.”

Financiële bijdrage

De Stichting Agrarische Dagen Franeker diende daarom een verzoek in voor een bijdrage van 50.000 euro voor de organisatie en uitvoering van WaADhoeke. De partijen steunden allemaal de eenmalige bijdrage. Douwe Kamstra van Gemeentebelangen, Bart van Wijk van SAM en Anton Wijkhuis van het CDA toonden zich verheugd dat de hele gemeente erbij wordt betrokken. Wijkhuis maakte zich ook hard voor busvervoer van en naar de dorpen tijdens de Agrarische Dagen. ,,Het openbaar vervoer is niet toereikend. Het zou een goed idee zijn om een bus vanuit de kernen naar Franeker te laten rijden en weer terug tijdens de Agrarische Dagen, de WaADhoekebus.” Dit Bloem van de ChristenUnie noemde het een aantrekkelijk voorlopig programma ,,dat uiteraard duurder uitvalt.” Bloem ging wel akkoord met de bijdrage, maar stelde dat het bij een eenmalige bijdrage moet blijven. Meteen na het besluit de bijdrage toe te kennen, sloot burgemeester Apotheker de vergadering, zodat er geapplaudisseerd kon worden voor de Agrarische Dagen 2018. (Tekst Suwarda Vis)