Ringeling behaalt opnieuw certificaat ‘Kinderdagverblijf voor meertalige ontwikkeling’

Dronryp - DRONRYP – Kinderdagverblijf Ringeling uit Dronryp heeft wederom het certificaat ‘Kinderdagverblijf voor meertalige ontwikkeling’ behaald.

Het beleid van de locatie van de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) richt zich sinds april 2006 op het stimuleren van tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen.

Ringeling krijgt begeleiding van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang. Er is aadacht voor vier onderdelen, waaronder het pedagogisch taalklimaat en de taalomgeving.

Binnen het taalbelied spreken vier leidsters consequent Fries met elkaar. Twee leidsters spreken juist Nederlands tegen elkaar.

,,Door de beide talen duidelijk van elkaar te scheiden leren de kinderen de talen goed uit elkaar te houden en kunnen zij op latere leeftijd daarnaast makkelijker meerdere talen leren”, aldus Ringeling.