Cursisten geslaagd voor EHBO-diploma

HARLINGEN - – Een aantal cursisten is geslaagd voor hun EHBO-examen.

De geslaagden zijn: Bert Kroese (Harlingen), Ida Terpstra (Franeker), Geertje Huisman (Herbaijum), Bianca Jousma (Franeker), Denise Jager (Harlingen), Wim Januch (Franeker), Jouke IJnema (Wytgaard), Lisa Adema (Heeg), Stefan Wijnia (Sneek).

De cursus vond de afgelopen maanden plaats aan de Hermesweg in het muziekgebouw van Hosanna, waar de EHBO afdeling Harlingen haar thuishaven heeft. De docent was Koos Nijpjes uit Menaam. Hij werd geassisteerd door Elly Broos.