PC en KNKB starten vanaf kaatsseizoen 2019 met juniorencompetitie

FRANEKER - De PC en de kaatsbond KNKB starten in het kaatsseizoen 2019 samen met een juniorencompetitie.

De nieuwe competitie moet volgens de initiatiefnemers junioren van 17 tot 21 jaar na de jongenscategorie een betere aansluiting geven bij de senioren. Vooruitlopend op de nieuwe juniorencompetitie, komen er dit jaar al een aantal extra wedstrijden voor junioren.

Ook de huidige kaatskalender bij de junioren gaat op de schop. Die bevat nu vier partijen. Naast het NK junioren en de Jong Feintenpartij wordt er in samenwerking met de kaatsverenigingen een competitie van tien wedstrijden opgezet, met een afsluitende finalepartij. Die wordt gekaatst voorafgaand aan de keats-off voor de PC op It Sjûkelân.

,,De opzet van de competitie zelf wordt het komende jaar verder uitgewerkt. Het is de bedoeling om tijdstip en entourage van de wedstrijden aan te laten sluiten bij deze leeftijdscategorie.”

Het initiatief is afkomstig van de PC, om het jeugdkaatsen te stimuleren. ,,Zoals eerder een impuls is gegeven aan het schoolkaatskampioenschap.”