AMS-leerlingen Robin de Haan en Tsjalle Greidanus geslaagd voor onderdeel lasproces van internationaal erkend diploma

FRANEKER - Robin de Haan en Tsjalle Greidanus van de AMS zijn geslaagd voor het theorie- en praktijkdeel van het lasproces MAG 1. Dat is een onderdeel van het internationaal erkende lasexamen van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

De Haan en Greidanus zitten in de examenklas van het VMBO. Zij volgen het examenprogramma PIE. Binnen dat programma hebben ze gekozen voor de keuzevakken praktisch booglassen en booglasprocessen.

De AMS biedt voor leerlingen die deze keuzevakken met goed gevolg hebben afgelegd de mogelijkheid om ook deel te nemen aan het lasexamen van het NIL.