Inwoners Waadhoeke kunnen meebeslissen over aanstelling eerste burgemeester Waadhoeke

FRANEKER - Inwoners van Waadhoeke kunnen vanaf deze woensdag hun mening geven over de conceptprofielschets voor de eerste burgemeester van de gemeente.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester, die waarnmemend burgemeester Hayo apotheer opvolgt, eind oktober officieel geïnstalleerd wordt. Dat gebeurt in een openbare raadsvergadering.

De nieuwe burgemeester wordt uitgezocht door een door de gemeenteraad samengestelde vertrouwenscommissie.

De conceptprofielschets staat deze woensdag in de Franeker Courant. Daarnaast is de profielschets te downloaden via www.waadhoeke.nl.

Reageren

Inwoners kunnen reageren tot 5 mei door een e-mail te sturen aan de vertrouwenscommissie via griffie@waadhoeke.nl. In die mail kan onder andere worden aangeven of het profiel passend wordt gevonden voor een burgemeester van Waadhoeke. Ook kan worden aangegeven of er eigenschappen worden gemist.

De commissie bestudeert alle reacties en kijkt vervolgens of en hoe de schets verbeterd kan worden. Daarna maakt de commissie de profielschets definitief.