Extra voorstellingen muziektheater De Klokken fan Berltsum

BERLTSUM - Er komen twee extra voorstellingen van het muziektheater De Klokken fan Berltsum. Die zijn op donderdag 10 en vrijdag 18 mei. Er waren al voorstellingen gepland voor 2, 3, 5 en 8 mei.

De Klokken fan Berltsum gaat over het liefdesverhaal van de twee klokken uit de oude Berltsumer kerktoren over een periode van vierhonderd jaar. Ze zijn als geliefden bijelkaar gekomen, door het lot uit elkaar gerukt en een eigen leven gaan leiden. In het kader van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 komen ze na eeuwen weer samen.

Het hele verhaal wordt op vier achtereenvolgende locaties gezongen en gespeeld. Het slotstuk is in de Koepelkerk.

De Klokken fan Berltsum is een van de tweeëndertig projecten van Ûnder de Toer. Dat maakt deel uit van het hoofdprogramma van CH2018 en gaat over markante verhalen ontstaan in de vele kerken in Friesland.

Zie www.deklokkenfanberltsum.frl.