Zeven Waadhoekers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

FRANEKER - Zeven personen uit de gemeente Waadhoeke hebben vanochtend een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Zij ontvingen uit handen van burgemeester Hayo Apotheker allen de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het betreft: Cornelis Albert Eggink (70, Schalsum), Johannes van der Ploeg (68, Franeker), Trea Noteboom-Vaartjes (49, Dronryp), Arend Dijkstra (67, Menaam), Bernard Pijper (67, Franeker), Jan Posseth (76, Marsum) en Jan Metselaar (69, Deinum).

Hieronder de motivatie voor de onderscheidingen.

Cornelis Albert Eggink

De heer Eggink is sinds 1984 betrokken bij de Rotaryclub in Franeker. Van 2006 tot 2014 was decorandus penningmeester en van 2006 tot 2010 foundationcommissaris. Daarnaast heeft de heer Eggink zich beziggehouden met het verlenen van studiebeurzen en uitwisseling van jonge mensen tussen de diverse landen. Een groot project hiervan is ook Polio De Wereld Uit, het zgn. ‘Polio Plus Project’. Sinds 1985 is de heer Eggink ook actief voor Stichting Het Klaarkampster Weeshuis te Franeker. Hiervan is betrokkene sinds 2013 voorzitter en was hij van 1985 tot 2013 penningmeester. Voor deze stichting beheert decorandus mede het agrarisch onroerend goed en zorgde voor bestuurlijke vernieuwing. Van 1997 tot 2007 was de heer Eggink actief voor Schaatstrainingsclub De Eskimo’s te Franeker. Hij verzorgde de ledenadministratie. Sinds 2004 is decorandus bestuurslid van de Stichting IJsclub Leeuwarden. Sinds 2015 is decorandus medeoprichter en penningmeester van de Baancommissie Elfstedenhal Leeuwarden.

Jan Posseth

De heer Posseth is sinds 1982 vrijwilliger bij kaatsvereniging Foarút te Marsum. Hij is lid van de jeugdcommissie en richt bij wedstrijden de speelvelden in. Van 1992 tot 2013 was decorandus voorzitter van de wantencommissie van de KNKB. Sinds 2001 is de heer Posseth vrijwilliger bij Stichting Humanitaire Transportgroep.

Decorandus is chauffeur voor hulptransporten naar diverse Oost-Europese landen, Iran en India. Op dit moment heeft de heer Posseth ongeveer 150 transporten succesvol afgerond.

Johannes van der Ploeg

De heer van der Ploeg is sinds 1984 betrokken bij kaatsvereniging Jan Bogstra te Franeker. Hier houdt hij zich bezig met de organisatie van wedstrijden. In de winterperiode is hij belast met het onderhoud van de materialen en de omgeving van het clubgebouw.

Sinds 1987 is hij ook speaker/gastheer bij de Permanente Commissie (PC) te Franeker.

Van 1993 tot 2003 was decorandus penningmeester van de Federatie Franekeradeel. Dit is het overkoepelend orgaan van elf kaatsverenigingen. Sinds 2001 is de heer van der Ploeg actief voor de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Van 2001 tot 2010 was hij lid van de beroepscommissie en sinds 2015 lid van de werkgroep organisatie. IN 2016 was hij lid van de werkgroep lotingen.

Vanaf 2014 is decorandus vrijwilliger bij het Kaatsmuseum in Franeker. Hij verrichtte diverse werkzaamheden tijdens de verhuizing en verbouwing, en is hij nog steeds lid van de schoonmaakploeg en oproepkracht voor de balie.

Jan Metselaar

De heer Metselaar was van 1979 tot 2014 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond te Franeker. Hier was hij actief als trainer en scheidsrechter. Decorandus was penningmeester van 2004 tot 2007 bij de Kaatsvereniging Deinum en penningmeester van 2005 tot 2008 bij de Federatie Menaldumadeel.

Van 1988 tot 2006 was de heer Metselaar actief vrijwilliger bij de toekenning van de stimuleringsprijs voor jong talent van de Koninklijke Permanente Commissie Franeker Kaatspartij. Van 2006 tot 2017 was decorandus penningmeester en vrijwilliger bij de Vereniging van de Vrienden van het Kaatsmuseum Franeker. Op dit moment is de heer Metselaar actief als gastheer tijdens openingstijden van het museum.

Sinds 2007 is decorandus vrijwilliger bij de FNV belastinggroep Franeker en omgeving.

Hij verzorgt de belastingaangifte van de leden. Daarnaast is de heer Metselaar sinds 2012 ook vrijwilliger bij Humanitas thuisadministratie. Hij biedt ondersteuning aan bij het opzetten van een administratie en het in kaart brengen van schulden en zoeken naar een oplossing. Ook was decorandus van 2014 tot 2017 penningmeester van biljartvereniging Ons Genoegen in Menaam.

Trea Noteboom-Vaartjes

Mevrouw Noteboom is sinds 1991 vrijwilliger bij de Christelijke Drumband Concordia te Sexbierum. Decoranda was instructrice van het majorettepeloton en zorgde voor de opleiding. Sinds 2007 is mevrouw instructrice van de colorguard en schrijft zij shows voor diverse optredens. Sinds 1995 is mevrouw ook secretaris van het CDA in Menameradiel. Vanaf 2002 is mevrouw daarnaast secretaris van de speeltuinvereniging It Skroefke in Dronryp. Vanaf 2014 is mevrouw ook actief als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Dronryp. Ze werkt als diaken en verricht secretariaatswerkzaamheden.

Arend Dijkstra

De heer Dijkstra was van 1988 tot 1996 voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs te Menaam. Van 1999 tot 2006 was decorandus lid van de Raad van Toezicht bij de Rabobank noordwest-Friesland. Van 2000 tot 2004 was de heer Dijkstra penningmeester voor het CDA Menameradiel. Van 2008 tot 2016 was decorandus vrijwilliger en scriba bij de Protestantse Gemeente Dronryp. Ook was hij actief als kerkrentmeester en ouderling en heeft hij de brochures en informatiefolders geschreven.

Sinds 2008 is de heer Dijkstra secretaris van Stichting Vrienden van Ny Statelân.

Bernard Pijper

De heer Bernard Pijper was van 1982 tot 1988 voorzitter van Schaakclub Franeker. Sinds 1987 is decorandus actief in diverse functies bij wielrenorganisaties in de provincie.

Van 1988 tot 1992 was decorandus secretaris van de Leeuwarder Wieler Vereniging, de Friesche Leeuw. Van 1991 tot 1997 was decorandus bestuurslid van het comite Wielervierdaagse Friesland. Van 1991 tot 2006 was de heer Pijper voorzitter van wieler comité de Ronde van Franeker. Van 1995 tot 2006 was de heer Pijper voorzitter van de Gonnie Brouwer Memorial wieler wedstrijd.

Sinds 1995 is de heer Pijper actief als fietstrainer bij schaatsvereniging De Pinguins in Grou.

Van 2000 tot 2004 was decorandus sporttechnisch districtscoördinator en contactpersoon voor verenigingen van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU).

Van 1996 tot 2012 was de heer Pijper vrijwilliger bij Radio Eenhoorn. Hij was binnen de lokale omroep van de voormalige gemeenten het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel actief als sportverslaggever. Ook heeft de heer Pijper enkele boeken geschreven over de wielersport.