Werkgroep Klein wonen in Berltsum wil duurzaam hofje creëren voor ouderen

BERLTSUM - De werkgroep Klein wonen in Berltsum is een initiatief gestart voor kleinschalig en duurzaam wonen voor ouderen op het terrein van de voormalige school OBS Lyts Libben.

Daartoe is een verzoek ingediend bij de Pilot Omgevingswet in Waadhoeke. Het initiatief is een uitvloeisel rondom de tiny houses van afgelopen jaar in Berltsum.

Het uitgangspunt is volgens de werkgroep het creëren van een duurzaam hofje voor ouderen, wat de mogelijkheid geeft om samen oud te worden op een duurzame manier. ,,Inmiddels hebben de poortwachters van pilot positief gereageerd.”

De werkgroep houdt woensdag 23 mei een informatieavond voor omwonenden. Zij worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd.