Franeker Roel Bijlsma benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

FRANEKER - De 68-jarige Roel Bijlsma uit Franeker is vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Waadhoeke.

 

Bijlsma is al meer dan dertig jaar als bestuurslid en vrijwilliger betrokken bij zwembad Mounewetter in Witmarsum. Sinds 2012 is hij voorzitter en secretaris van het zwembad.

Daarnaast speelde Bijlsma een grote rol in de verduurzaming van het zwembad. Zo was hij nauw betrokken bij een proefopstelling van een installatie op waterstofgas, om het gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen.

Ook stelde Bijlsma samen met de penningmeester de begroting en het meerjarenplan op.

In zijn bestuursperiode is er een waterspeeltuin, een springkussen, een duikplank, een filterkelder en een glijbaan gerealiseerd. Ook maakt hij aanbestedingsplannen voor onderhoud en het tuinwerk.

Rode Kruis

Verder is Bijlsma sinds 2015 vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Franekeradeel.

Jaarlijks gaat hij mee op de vakantieboot, waar hij personen begeleidt met een medische of sociale beperking.