Sint Jabik wint Weidum

WEIDUM - Bij de editie 2018 stonden zondag vijfendertig parturen op de lijst. De finale ging net als vorig jaar tussen de parturen van Leeuwarden en Sint Jacobiparochie.

Het handjevol aanwezige toeschouwers zag van onder de paraplu hoe de spannende finale met 5-4, 6-4 door Sint Jacobiparochie werd gewonnen (Bauke en Taeke Triemstra en Renze Hiemstra). Ze waren net te sterk voor Leeuwarden met Feiko Broersma, Jouke Bosje en Hans Wassenaar.

Bosje, die gestopt is met kaatsen om zijn voetbalcarrière bij Harkemase Boys voorrang te geven, was ingevallen voor Hillebrand Visser die met een rugblessure kampt.

De derde prijs ging naar Easterein met Doede Rients Okkema, Bauke Dijkstra en Jan Schurer.

Er waren twee vierde prijzen, opmerkelijk genoeg was Franeker 2 een van de prijswinnaars, Franeker 2 eindigde dus - met invaller Ludwig Seerden - hoger dan Franeker 1. Voor Franeker kaatsten René de Haan, Marco de Groot en Michel van der Veen die werd vervangen door Seerden. De andere vierde prijs was voor Sexbierum-Pietersbierum 1 met Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Jan Sjouke Weewer.

Holwerd

Vrijdag was in Holwerd al de eerste wedstrijd van het seizoen verkaatst, een heren eerste klas door elkaar loten wedstrijd. De kransen waren voor Elgar Boersma (Stiens), Tjerk Elsinga (Dronryp) en Hyltje Bosma (Makkum), Elgar Boersma werd koning op koningsdag. Tweede waren Paul Dijkstra (Bitgum), Steven de Bruin (Franeker) en Lennart Adema (Makkum),

de derde prijs was voor Patrick van Dellen (Berltsum), Johan Diertens (Dronryp) en Sip Jaap Bos (Groningen).