De Skûle Welzijn op zoek naar diverse vrijwilligers

FRANEKER - De Skûle Welzijn is op zoek naar diverse vrijwilligers.

Zo wordt voor het buurthulpproject gezocht naar maatjes in: Menaam, Dronryp, Minnertsga, de regio Sint Annaparochie en Baaium. Ook wordt gezocht naar een persoon die een mevrouw uit Berltsum wil helpen met het wegwijs maken op de computer.

Kunstuitleen Harlingen HA 14 in Nieuw Zuid is op zoek naar personen voor de verkoop en uitleen van kunstwerken.

Het Digitaalhuis NW Friesland is op zoek naar vrijwilligers die digitale vaardigheden kunnen overbrengen. Het gaat om personen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Het Gebiedsteam Waadhoeke zoekt naar een maatje voor een ouder echtpaar in Sexbierum en voor een mevrouw in Franeker van middelbare leeftijd.

Handbalvereniging Jupiter ’76 is op zoek naar scheidsrechters en trainers. Expeditie Juttersgeluk zoekt vrijwilligers die op 31 mei het strand willen helpen schoonmaken. Opgeven kan via vwcharlingen@deskule.nl.

Taalcoach

De Skûle Welzijn is ook op zoek naar een vrijwillige taalcoach voor een Eritrese vrouwengroep. Deze vrouwen hebben in het land van herkomst weinig of geen scholing gehad. Het gaat om de verbetering van de Nederlandse taal, zodat zij meer kans hebben op vrijwilligerswerk en makkelijker in contact te komen met andere personen in de Nederlandse samenleving.

Daarnaast wordt gezocht naar een vrijwilliger voor de kookgroep voor personen met een verstandelijke beperking.

De Buitenspeeldag in Franeker op woensdag 13 juni zoekt vrijwilligers voor diverse spellen en activiteiten.

Verder is er vraag naar creatieve vrijwilligers voor de kinderactiviteitenweek Simmerwille. Die is van 23 tot en met 26 juli.

Informatie en aanmelden

Informatie en aanmelden kan bij de Vrijwilligerscentrale van De Skûle Welzijn aan de Godsacker 35 in Franeker, via info@deskule.nl en via 0517-397800.

De Vrijwilligerscentrale is ook bereikbaar in MFC Het Vierkant in Harlingen. Dat kan op maandag van 13.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur via 0517-239599 of via vwcharlingen@deskule.nl.

In Berltsum kan aanmelden op maandag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur via 0518-462363.