Kaatsoverzicht

FRANEKER/EASTEREIN - Het werd een ‘Liwwadder’ finale waarin Huizum met Nynke Sybrandy, de piepjonge Anna-Dieuwke Dijkstra en Manon Scheepstra met 5-0, 6-6 te sterk was voor Leeuwarden met Bianca van der Veen, Wiljo Sybrandy en Annelien Boersma. Scheepstra werd koningin.

De derde prijs was voor het Mantgumer duo Amarins de Groot en Jennie Terpstra.

De pas dertienjarige Anna-Dieuwke Dijkstra debuteerde op de hoofdklasse met de krans. Ze heeft haar talent niet van een vreemde, vader Johannes Dijkstra is oud PC-winnaar.

Erwin Zijlstra koning

Zondag waren de heren hoofdklassekaatsers te gast in Franeker, zij kaatsten een vrije formatiepartij.

Menno van Zwieten, Alle Jan Anema en Erwin Zijlstra wonnen de partij. In de spannende finale versloegen zij Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden maar net met 5-5, 6-2.

De derde prijs was voor de jarige Bauke Triemstra samen met Dylan Drent en Hendrik Kootstra.

Alle Jan Anema stopte na vorig seizoen met kaatsen, maar maakte een tijdelijke rentree. Hij verving de geblesseerde Hylke Bruinsma. De koningsprijs was voor Erwin Zijlstra.

Easterein

De dames kwamen zondag ook in actie, zij kaatsten een vrije formatiewedstrijd in Easterein. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra waren oppermachtig in Easterein.

Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol werden in de finale verslagen met 5-1 en 6-2.

Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma behaalden de derde prijs.