Akkoord PvdA, CDA en VVD over coalitiesamenwerking

HARLINGEN - De PvdA, het CDA en de VVD uit hebben overeenstemming bereikt over de coalitiesamenwerking in de gemeente Harlingen.

Ook de fracties van GroenLinks en HOOP hebben inhoudelijk bijgedragen aan het bestuursakkoord 2018-2022 'Bouwen aan een betere toekomst'.

Het bestuursakkoord wordt donderdag 17 mei besproken tijdens een extra openbare raadsbijeenkomst.

Dan wordt ook het nieuwe college beëdigd en worden de twee vrijkomende raadszetels toegekend aan twee nieuwe raadsleden.

Drie wethouders

Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Roel Sluiter uit de wethouders: Hein Kuiken (PvdA), Harry Boon (CDA) en Paul Schoute (VVD).

Met tien van de zeventien zetels hebben de coalitiepartijen een meerderheid in de Harlinger gemeenteraad.

Begin april maakte PvdA-informateur Hein Kuiken bekend de formatiegesprekken met het CDA en de VVD te willen voortzetten.