Demografische krimp leidt bestuurlijke fusie in tussen RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles

FRANEKER - De RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles hebben een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar een bestuurlijke fusie.

Aanleiding voor het onderzoek is de verwachte demografische krimp in Noord- en Noordwest-Friesland in de nabije toekomst.

De samenwerking moet volgens de scholen zorgen voor het behoud van kwalitatief goed en toekomstbestendig en vernieuwend openbaar onderwijs. Ook moet het de slagkracht vergroten en werkgelegenheid in stand houden.

Het haalbaarheidsonderzoek naar een bestuurlijke fusie is afgerond in maart.Daaruit bleek dat de fusie haalbaar en wenselijk is.

Besluit gemeenten

Onderdeel van het proces is het advies van de colleges van B&W van de gemeenten Harlingen en Leeuwarden. Als de colleges vandaag positief besluiten, wordt er een fusie-effectrapportage opgesteld om te komen tot de bestuurlijke fusie.

,,Voor de leerlingen en ouders van de scholen van beide scholengemeenschappen brengt een eventuele bestuurlijke fusie geen veranderingen met zich mee.”

De RSG Simon Vestdijk is gevestigd in Franeker en Harlingen. De OSG Piter Jelles heeft vestigingen in: Sint Annaparochie, Leeuwarden, Dokkum en Kollum.