Steunpunt Mantelzorg houdt mantelzorgcafé en start met lotgenotenbijeenkomsten

FRANEKER - Het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke houdt een mantelzorgcafé en lotgenotenbijeenkomsten.

Het gratis mantelzorgcafé is woensdag 9 mei bij De Skûle Welzijn aan de Godsacker 35 in Franeker en heeft als thema ‘Op adem komen’. Jantine Meinsma, adem- en ontspanningstherapeut in het Want, vertelt dan vanaf 19.00 uur over haar werk. Ook wordt een aantal oefeningen gedaan die gericht zijn op ontspanning.

In navolging van het mantelzorgcafé PLUS dat sinds twee jaar wordt gehouden voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid, worden vanaf eind mei lotgenotenbijeenkomsten gehouden met als thema ‘Veerkracht en verbinding’.

Er zijn in totaal tien bijeenkomsten van twee uur per avond. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen proces van zorgen voor een ander en handvaten om te gaan met uw rol in dit ziekte- en herstelproces van degene die (mede) wordt verzorgt of begeleid.

Voordat kan worden deelgenomen vindt een kennismakingsgesprek plaats met de familie-ervaringsdeskundigen Sietske van der Weg en Ignatia Vetltman. Dat wordt gedaan om samen te ontdekken of het aanbod op dit moment passend is.

Als mantelzorger uit de gemeente Waadhoeke is deelname aan de lotgenotenbijeenkomsten gratis. De bijeenkomsten zijn op: 22 en 29 mei, 5 en 12 juni en 3 en 10 juli. De overige bijeenkomsten zijn na de zomervakantie

De lotgenotenbijeenkomsten zijn vanaf 19.00 uur bij De Skûle Welzijn aan de Godsacker 35 in Franeker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,

De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl