Berltsum en Leeuwarden winnen op Hemelvaarstdag

Dronryp - De hoofdklassekaatsers kwamen donderdag in actie op een afdelingswedstrijd. De dames kaatsten in Dronryp, de heren kwamen in Tzummarum in actie.

Bij de dames ging de finale tussen Berltsum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma en Groningen met de Peinser zusjes Hiske en Marrit Zeinstra en de uit Kimswerd afkomstige Anne Monfils. Monfils en de zusjes Zeinstra studeren in Groningen en kunnen daarom nu samen in hetzelfde partuur kaatsen. Berltsum was met 5-4, 6-2 te sterk voor Groningen, op die stand plaatste Ilse Tuinenga een zitbal.

De derde prijs was voor Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Fiera de Vries, Hendrieke van der Schoot. Er lagen in Dronryp fraaie geldprijzen voor de dames klaar, dankzij een viertal sponsoren. Dankzij hun ondersteuning is het prijzengeld voor de dames dit jaar hoger dan voor de heren. 

De heren kaatsten in Tzummarum, daar bestond de eerste prijs bestaat uit een verblijf van twee nachten in het American Hotel Amsterdam, inclusief ontbijt en een driegangendiner. Het Leeuwarder trio Feiko Broersma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar mag in Amsterdam gaan overnachten. Zij wonnen de finale met 5-5, 6-2 van Minnertsga met  Marten Bergsma, Klaas Anne Terpstra, Hendrik Kootstra.

Makkum werd met Jelle Attema (ingevallen voor Klaas Pier Folkertsma die met een blessure uitviel), Hyltje Bosma en Lennart Adema derde, vierde prijzen waren er voor Sexbierum met Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot en voor Bolsward  wat een mooi partuur heeft met Peter van Zuiden, Menno Galama, Thomas van Zuiden.