Dubbelslag voor Plat

SINT ANNAPAROCHIE - Bij de dames ging de finale tussen Berltsum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma en Groningen met de Peinser zusjes Hiske en Marrit Zeinstra en de uit Kimswerd afkomstige Anne Monfils. Monfils en de zusjes Zeinstra studeren in Groningen en kunnen daarom nu samen in hetzelfde partuur kaatsen. Berltsum was met 5-4, 6-2 te sterk voor Groningen, op die stand plaatste Ilse Tuinenga een zitbal.

De derde prijs was voor Sexbierum-Pietersbierum met het jonge trio Anna Ennema, Fiera de Vries, Hendrieke van der Schoot.

Er lagen in Dronryp fraaie geldprijzen voor de dames klaar, dankzij een viertal sponsoren. Dankzij hun ondersteuning is het prijzengeld voor de dames dit jaar hoger dan voor de heren.

De heren kaatsten in Tzummarum, daar bestond de eerste prijs bestaat uit een verblijf van twee nachten in het American Hotel Amsterdam, inclusief ontbijt en een driegangendiner.

Het Leeuwarder trio Feiko Broersma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar mag in Amsterdam gaan overnachten. Zij wonnen de finale met 5-5, 6-2 van Minnertsga met Marten Bergsma, Klaas Anne Terpstra, Hendrik Kootstra.

Makkum werd met Jelle Attema (invaller voor Klaas Pier Folkertsma), Hyltje Bosma en Lennart Adema derde, vierde prijzen waren er voor Sexbierum met Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot en voor Bolsward wat een mooi partuur heeft met Peter van Zuiden, Menno Galama, Thomas van Zuiden.

Gouden ballen

De hoogste klasse kwam afgelopen weekend alleen op zondag in actie op vrije formatiewedstrijden. De hoofdklasse dames streden om de hoogste eer in Kimswerd. De winnaressen waren Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. In de finale begonnen ze met een achtershant, maar trokken de touwtjes aan en versloegen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol met 3-5, 0-6. De derde prijs was voor Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnja en Manon Scheepstra. Naast de fraaie kransen, de medailles en de geldprijzen waren er voor het winnende partuur goudkleurige kaatsballen, gemaakt en aangeboden door Willem de Haan.

De kransen waren in Sint Annaparochie voor Marten Bergsma, Pieter Jan Plat - die donderdag de afdelingspartij ook al won - en Jan Schurer. In de finale wonnen zij met alles aan de hang (5-5, 6-6)

van Auke Boomsma, Hendrik Bouwhuis en Laas Pieter van Straten. De derde prijs voor Peter Zuiden, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Marten Bergsma werd koning van de partij.

Blessureleed

Maandag wacht de heren de Bondspartij op het Sjûkelân. Aan de vooravond van deze partij kampen veel kaatsers meteen blessure. Van Hylke Bruinsma is al bekend dat hij niet mee zal doen. Maar ook Bauke Triemstra, Menno van Zwieten en Hillebrand Visser kampen met blessures.

NK junioren en senioren

Zaterdag kaatsen de junioren de ‘Jong Nederland partij’ in Franeker, het NK junioren. Er staan 21 parturen op de lijst. Pinkstermaandag is de ‘Bondspartij’, het NK senioren met 50 parturen.