Ruim tweehonderd tegeltjes Ockingahiem Franeker gered en af te halen

FRANEKER - Er zijn in totaal ruim tweehonderd tegeltjes gered van de beeldbepalende tegeltjesmuur in Ockingahiem in Franeker.

De tegeltjes zijn af te halen bij Michiel van Bussel, secretaris van de Franeker Kunst Stichting (FKS). Hij fotografeerde alle tegeltjes die behouden zijn gebleven. Informatie over de tegeltjes is te krijgen via info@franekerkunststichting.nl. Via dat e-mailadres kan ook een afspraak worden gemaakt om een tegeltje op te halen.

Na maar dan tien jaar bleek de draagstructuur verrot te zijn. Om die reden zijn drie posters geplaatst die betrekking hebben op het nog te vormen Denkbeeldenpad. De ruim zevenhonderd tegeltjes moesten daarvoor plaatsmaken.

Van Bussel: ,,Een aantal daarvan hebben we kunnen behouden. De rest is helaas kapot. Daarnaast is vorig jaar ook al een aantal gesneuveld. Die zijn toen door de gemeente opgeruimd. Ook zijn een aantal tegels stukgevroren. Daardoor waren de beeltenissen compleet verdwenen.”

Poster

Op de plaats van de tegeltjesmuur hangen nu drie posters die betrekking hebben op het nog te vormen Denkbeeldenpad. De pas afgestudeerde kunstenaar Sjoerd Dekker, communicatie en multimediadesign, heeft de posters ontworpen.

Als het aan het bestuur van de Franeker Kunst Stichting ligt krijgt Franeker een Denkbeeldenpad als herinnering aan de vier grote denkers: René Decartes, Anne Maria van Schurman, Eise Eisinga en Balthasar Bekker. Zij woonden of werkten in de tijd van de Franeker Universiteit in de stad.

Gedachtegoed

Door het plaatsen van kunstwerken in het historisch centrum van Franeker zegt het bestuur van de stichting ,,het nog steeds zeer actuele gedachtegoed van deze denkers levend te willen houden.”

Het Denkbeeldpad moet daarnaast een verrijking worden voor inwoners en toeristen, in de vorm van een stadswandeling met een verhaal.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)