Thema-avond over hoe om te gaan met alcoholgebruik door jongeren in Waadhoeke

FRANEKER - De Skûle Welzijn, Verslavingszorg Noord-Nederland en lokale partijen houden 7 juni in De Bogt fen Guné vanaf 19.30 uur een avond met als thema ‘een frisse blik op alcohol’.

Doel van de avond is om ouders van leerlingen uit de klassen één tot en met drie van het voortgezet onderwijs te informeren over de invloed die jeugd op elkaar heeft rondom alcoholgebruik en het toelichten van mogelijkheden die ouders zelf hebben.

Daarnaast wordt advies gegeven hoe om te gaan met alcoholgebruik door kinderen en met groepsdruk. Tenslotte is de avond bedoeld om een luisterend oor te bieden.

Alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar is geen onbekend probleem in Waadhoeke. De gemeente zegt daar regelmatig signalen over te krijgen vanuit: het gebiedsteam, het jongerenwerk, De Skûle Welzijn, de horeca en de middenstand.

Brief

De toenmalige gemeente Franekeradeel wees ouders in oktober 2017 in een brief op het alcoholgebruik door jongeren. Aanleiding was de laatste editie van de Agrarische Dagen. Vier minderjarige kinderen raakten onwel door de drank. Twee meisjes van 14 en 16 jaar moesten zelfs naar het ziekenhuis.

Wethouder De Pee stelde toen dat het aantal jongeren dat drinkt afneemt, maar dat excessen toenemen. ,,Jongeren drinken thuis in en nemen sterke drank mee in waterflesjes, zodat het niet opvalt.”

Met de brief wilde Franekeradeel de ouders toen nogmaals wijzen op de gevaren van het drinken van alcohol door jongeren.

Rondom de thema-avond is ook een promotie gemaakt. Zie de video bij dit artikel.