De Brulloftsbern in de Terskflier

SEXBIERUM - Kinderkoor De Brulloftsbern uit Sexbierum geeft zondag 27 mei uit Sexbierum een gratis koffieconcert in de Terskflier. Met het concert wordt het het seizoen 2017/2018 feestelijk afgesloten.

Het kinderkoor, dat onder leiding staat van Inge Teertstra, treedt maandelijks in de periode september tot en met mei eenmaal op tijdens kerkdiensten in de omgeving. Dat gebeurt sinds negenendertig jaar.

Het concert in de Terskflier aan de Tsjerk Hiddesstrjitte 27 in Sexbierum begint om 16.00 uur.