Bitgum wint Bondspartij

FRANEKER - In een spannende finale werd het verrassende Winsum (Robert Grovenstein, Johannes Boersma en Evert Pieter Tolsma) verslagen met 5-5, 6-4. Grote man bij Bitgum was Tjisse Steenstra, die het publiek liet genieten van zijn op- en uitslagen en zijn listige balletjes in het tussenspel.

Bitgum won de Bond drie keer eerder: in 1901, 1925 en 1946. Minze de Vries, de overgrootvader van Tsjisse Steenstra, maakte onderdeel uit van het winnende partuur in 1901.

Leeuwarden

Leeuwarden (Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar), wat vorig jaar de bond won, verloor in de halve finale met 5-5, 4-6 van Bitgum. In de derde omloop wankelde Leeuwarden al tegen Tzummarum, maar won de wedstrijd op 5-5, 6-6.

Winsum versloeg in de halve finale Sexbierum-Pietersbierum met 3-5, 2-6.

Sexbierum-Pietersbierum had het op de vierde lijst zwaar tegen de verrassende smaakmakers van Workum (Albert Reinsma, Hendrik Jan van der Velde en Jan Hospes), Sexbierum-Pietersbierum won die wedstrijd met 5-5, 6-0.

Workum had de vierde lijst bereikt door verrassend kanshebber Minnertsga (Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra) uit te schakelen met 5-4, 6-0.

Spannende finale

De finale begon met een gelijk opgaande strijd. Op 2-2 liep Winsum verrassend uit naar 2-4. Evert Pieter Tolsma liet zien een groot talent te zijn waar we nog veel van gaan horen, op en uit kaatste hij erg sterk.

Bitgum kwam terug tot 3-4, maar Winsum pakte het volgende eerst en leek op de overwinning af te stevenen: 4-5. Sterke op- en uitslagen van Bitgum lieten zien dat de strijd nog niet gestreden was, Bitgum kwam langszij: 5-5. Het werd 4-4 in het laatste eerst. Tjisse Steensma gaf een zitbal en de volgende opslag werd door Winsum kwea geslagen. Daarmee won Bitgum voor het eerst sinds tweeënzeventig jaar weer de Bondspartij.