Geen subsidie maar lening voor Minnertsga

FRANEKER - Minnertsga had de gemeente Waadhoeke om een subsidie voor de nieuw te bouwen praktijk voor de huisarts gevraagd. De subsidie van 50.000 euro bleek niet mogelijk, wel werd de motie van de ChristenUnie donderdag unaniem aangenomen om Minnertsga een lening te verstrekken.

Inspreker Zonderland lichtte namens de werkgroep de aanvraag toe. Per 1 januari 2019 stopt de huidige huisarts. Er is een nieuwe huisarts gevonden die niet in de bestaande praktijk trekt. 

Minnertsga wil een nieuwe praktijk aan dorpsgebouw De Finne bouwen. Een groot deel van de benodigde 300.000 euro is reeds toegezegd. Voor de resterende 50.000 euro was de hoop gevestigd op subsidie van de gemeente. Zonderland noemde voorbeelden van andere gemeenten waar een soortgelijke subsidie wel was verstrekt. 

‘Commerciële partij’

Wethouder De Pee legde uit dat subsidie verstrekken geen goed idee was. De huisarts wordt door het college als een commerciële partij gezien. Door de subsidie zou de huisarts, die een huurcontract voor tien jaar tekent, goedkoper kunnen huren. „Daarmee dreigt het gevaar van staatssteun”, aldus De Pee. 

Op de vraag waarom een andere commerciële partij, zwembad Schatzenburg, wel subsidie ontvangt, legde De Pee uit dat er voor sport en recreatie een uitzondering geldt. „Daarbij is de subsidie van het zwembad bedoeld om het toegangskaartje betaalbaar te houden.”

De voorbeelden van steun in andere gemeenten waren door de wethouder onderzocht en bleken af te wijken van de aanvraag van Minnertsga. „Appels met peren vergelijken”, aldus De Pee.

Dit Bloem

Dit Bloem diende namens de ChristenUnie een motie in waarin aanvankelijk werd gevraagd de subsidie toe te kennen. Na de uiteenzetting van de wethouder, werd de motie gewijzigd en werd verzocht de lening te verstrekken nadat de exploitatie is goed gekeurd. 

De motie werd door alle partijen gesteund. Daarmee kan Minnertsga verder met de huisarts, die volgende week zekerheid wil hebben.

(Tekst Suwarda Vis)