Gemeente Harlingen sluit 2017 af met positief resultaat van bijna 4,8 miljoen euro

HARLINGEN - De gemeente Harlingen heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van bijna 4,8 miljoen euro.

Dat blijkt uit de jaarrekening die de gemeente heeft gepresenteerd. Vooral de aantrekkende economie draagt bij aan het eindresultaat. Zo zijn er aanzienlijk meer opbrengsten uit haven- en kadegelden.

Daarnaast wordt er weer meer gebouwd waardoor de belastingopbrengsten hoger zijn dan verwacht. Ook een aantal voorzieningen die in het verleden zijn genomen, bleken niet meer nodig te zijn. Verder waren er positieve meevallers in de bijdragen uit het gemeentefonds.

Binnen het sociaal domein is er eveneens sprake van een overschot. Dat wordt meegenomen in de reserve voor het sociaal domein, zodat inwoners nu en in de toekomst volgens de gemeente ook gegarandeerd zijn van goede zorg.