Johan van Seijst: ‘Wij werden in 1968 over het hele veld naar de prijsuitreiking gedragen na het winnen van de Bondspartij. Dat vergeet je nooit meer’

FRANEKER - Johan van Seijst stuurde een mooie foto toe van de finale van de Bondspartij van KV Jan Bogstra tegen Bolsward in 1968.

Seijst won vijftig jaar geleden samen met Sikke Sikkema en Piet de Groot in de finale met 5-1 en 6-4 van Bolsward. Het Bolswarder partuur bestond destijds uit Sjouke de Boer, Fre Haanstra en Meint Brunia.

,,Wat een feest. Wij werden over het hele veld naar de prijsuitreiking gedragen. Dat vergeet je nooit meer. Wij hebben met een select groepje bij ons tot ’s morgens vroeg vier uur feestgevierd.”

Zelf een foto?

Heeft u zelf ook een foto voor de Franeker Courant? Dan kunt u deze sturen naar redactie.frc@ndcmediagroep.nl.

Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.