Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk rondom CH2018 met Taal op it spoar in de Poort van Franeker

FRANEKER - Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk treden van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni vanwege Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 op in Franeker.

Zij spelen en zingen op muziek van Cees Bijlstra hun theatervoorstelling Taal op it spoar. Zij doen dat in de bovenzaal van de Poort van Franeker aan de Stationsweg 1.

Op vrijdag en zaterdag begint de voorstelling om 20.30 uur en op zondag om 15.30 uur.

Voor kaarten en meer informatie zie www.taalopitspoar.frl.