Bijna tweehonderd jaar oude boekenbezit universiteit Franeker te zien bij tentoonstelling Museum Martena

FRANEKER - Museum Martena toont van zaterdag 9 juni tot en met 3 november de tentoonstelling ‘Land van Latijn, de Franeker universiteit als spiegel van Europa’.

De tentoonstelling is een coproductie van Tresoar en Museum Martena en wordt op vrijdag 8 juni geopend door professor dr. Jouke de Vries van de University Campus Fryslân.

Tresoar en Museum Martena zijn de bewaarders van de nalatenschap van de Franeker Universiteit. Hun bundeling van krachten heeft ervoor gezorgd dat sinds bijna tweehonderd jaar het boekenbezit van de universiteit terugkeert naar Franeker.

In de tentoonstelling wordt getoond zien dat Franeker de wetenschappelijke hoofdstad van Noord-Nederland was. Hier kwamen vanuit heel Europa geleerden en studenten naartoe. Dit kenniscentrum kon alleen ontstaan door het gebruik van één gemeenschappelijke taal: het Latijn.