AMS Franeker biedt jongeren met autisme regulier onderwijs in Einstein Class

FRANEKER - Na de zomervakantie begint CSG Anna Maria van Schuurmanschool (AMS) met de Einstein Class, een klas waarin jongeren met een vorm van autisme meedraaien in de reguliere lessen van VMBO en HAVO. Het lesprogramma wordt voor hen op maat gemaakt.

De Einstein Class richt zich namelijk niet op de beperkingen, maar juist op de talenten van de deelnemende leerlingen. Nu deze week de besluitvorming is afgerond, neemt de AMS contact op met alle betrokken leerlingen en ouders.

De AMS heeft het project opgezet samen met het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, de gemeente Waadhoeke en Renn4. Het doel is alle leerlingen met een vorm van autisme in deze regio passend onderwijs aan te bieden, zodat ze niet thuis komen te zitten.

Passend onderwijs

De leerlingen kunnen in vier arrangementen meedraaien op school, afhankelijk van hoeveel begeleiding ze nodig hebben. Zo gaan leerlingen in arrangement 1 eigenlijk op een normale manier naar school en zij hebben voldoende aan de ondersteuning binnen de school. Leerlingen in arrangement 2 en 3 krijgen extra ondersteuning in de speciale Einstein Class. Arrangement 4 is een zorg-onderwijs arrangement waarbij lessen in de Einstein Class gecombineerd worden met dagbesteding. Het onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten vanuit het Passend Onderwijs. De begeleiding wordt gegeven door professionals met specifieke expertise op het gebied van autisme vanuit de Jeugdwet, waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

Van Albert Einstein was bekend dat hij autisme had, maar ook dat hij bijzondere talenten bezat. Einstein deed verschillende bijzondere ontdekkingen en ontwikkelde zo onder meer de relativiteitstheorie. De leerlingen die deelnemen aan de Einstein Class, zijn ook bijzondere leerlingen met hun eigen talenten.

Het college van B&W Waadhoeke neemt deel aan het project en ook het AMS-bestuur is akkoord. De school gaat zo snel mogelijk leerlingen en ouders uitnodigen voor een gesprek. Als een jongere bekend is bij het gebiedsteam, is de medewerker van het gebiedsteam hier ook betrokken.