Respijtweekend voor mantelzorgers uit Waadhoeke en Harlingen

FRANEKER/HARLINGEN - Voor mantelzorgers uit de gemeenten Waadhoeke en Harlingen wordt van 7 tot 9 september een regionaal respijtweekend gehouden in het Fletcher hotel De Eese-Giethoorn in De Bult.

Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting. De criteria zijn minimaal acht uur per week mantelzorg verlenen, langer dan drie maanden.

Het doel van het respijtweekend is om de mantelzorger een weekend uit de zorgsituatie te halen en de mogelijkheid te bieden nieuwe energie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. Dit respijtweekend is gericht op de mantelzorger zelf in plaats van de hulpvrager.

Opgeven kan tot 1 juli bij Ignatia Veltman van het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel via 0517-393750 en via i.veltman@deskule.nl.