Relatief veel zonnepanelen in Waadhoeke

FRANEKER - In de gemeente Waadhoeke liggen relatief veel zonnepanelen op de daken. Dit blijkt uit onderzoek van zonnepanelenleverancier Zonneplan.

De gemeente staat op plek 57 van alle 380 gemeenten in Nederland.

Per inwoner ligt er 0,86 zonnepaneel op de daken. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde van 0,58 zonnepaneel per inwoner. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat Waadhoeke een gemeente is met veel potentie voor zonne-energie.

Zonneplan heeft de daken van koopwoningen in de gemeente Waadhoeke voor zonnepanelen recentelijk onderzocht. De ongeschikte woningen; met een rieten dak, teveel schaduw, een rijksmonument of flats zijn niet meegenomen. De conclusie is dat 14.740 koopwoningen geschikt zijn voor zonnepanelen. Hiervan hebben 2.256 van de geschikte koopwoningen een zonnepaneleninstallatie.

Voor het onderzoek zijn de vroegere gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel samengevoegd. Van deze drie oud-gemeenten scoort het Bildt het best.

Zonneplan is een zonnepanelenleverancier en doet onder meer onderzoek naar de ‘zonnepaneel-feiten’ uit de gemeenten.

Hierdoor weet Zonneplan hoe het er in Nederland aan toe gaat en waar nog veel potentie is.