College stelt bomenkap Dreeslaantje ter discussie

FRANEKER - Het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke is woensdagmorgen tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen kap van bomen langs het Dreeslaantje wellicht moet worden aangepast. Zij wil met bewoners en gemeenteraad in gesprek over een aangepast plan voor de herinrichtng van het terrein aan de westkant van het gemeentehuis.

Naar aanleiding van de vele reacties van de laatste weken, heeft het college het herinrichtingsplan van de buitenruimte van het gemeentehuis woensdagmorgen opnieuw tegen het licht gehouden. De eerste versie is vorig jaar in het kader van de verbouwplannen gepresenteerd en goedgekeurd.

Kritiek uit raad en stad

Nu er echter veel kritiek vanuit de stad en de gemeenteraad komt, heeft het college besloten om het plan opnieuw in overweging te nemen. Gesteld wordt dat het naar verwachting op een aantal punten moet worden aangepast, bijvoorbeeld ten aanzien van de voorgenomen kap van bomen naast het gemeentehuis.

Wellicht inspraakavond

Hoe de discussie vorm krijgt is nog niet bekend. Daarvoor is het besluit nog te vers, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. In het gemeentehuis is al wel geopperd om een inspraakavond te houden waar het plan wordt uitgelegd en waar bewoners hun mening kunnen geven.

Het streven van het college is dat er voor een nieuwe versie van het plan een breder draagvlak komt