PC 2018 toch zonder Belgische kaatsers

FRANEKER - Op de PC staat dit jaar definitief geen Belgisch partuur. Door de drukke eigen agenda zijn de Belgen niet in staat om aan de door PC, KNKB en Belgische kaatsbond gestelde voorwaarden te voldoen.

De PC had voor dit jaar, in overleg met de KNKB, een plek voor een Belgisch partuur gereserveerd voor de Keats-Off. Deze uitnodiging was onderdeel van de internationale kaatsweek Heedaar!, die in het kader van LF18 rondom de PC wordt georganiseerd in Franeker.

Afspraak tussen PC, KNKB en de Belgische Kaatsbond was dat het Belgische partuur zich moest tonen op een eerste klas KNKB-wedstrijd, voordat het toegelaten zou worden tot de Keats-Off.

‘Keats-Off-waardig’

Tijdens deze wedstrijd zou een KNKB-commissie beoordelen of het betreffende Belgische partuur ‘Keats-Off-waardig’ was. Vanwege de drukke Belgische kaats-agenda bleek dit onmogelijk, waarna in goed overleg is besloten om af te zien van deelname.

De Keats-Off is een selectiewedstrijd voor de parturen 16, 17, 18 en 19 op de ranking van de KNKB die op de donderdag voorafgaand aan de PC wordt gespeeld. De winnaar van de Keats-Off wordt als 16de partuur aan de wedstrijdlijst van de PC toegevoegd. De Keats-Off vindt dit jaar plaats op 26 juli, op It Sjûkelân in Franeker.