Dreeslaantje en Koornbeurs verdelen gemeenteraad Waadhoeke

FRANEKER - De kap van bomen aan het Dreeslaantje en extra subsidie voor theater De Koornbeurs hielden de gemoederen donderdagavond bezig bij de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Waadhoeke.


Bij stemming over de motie tegen de bomenkap en een amendement om de extra steun aan De Koornbeurs terug te brengen naar een periode van twee jaar in plaats van vier jaar, werd duidelijk dat de neuzen niet dezelfde kant uit staan.
De VVD had een motie ingediend om af te zien van de bomenkap. Zij zagen zich gesteund door Gemeentebelangen en de ChristenUnie. FNP, CDA en SAM stemden tegen, zij zien voldoende mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen via het gesprek dat wethouder Jan Dijkstra toezegde met de omwonenden. Dit gesprek om gezamenlijk te komen tot een oplossing die iedereen tevreden stemt, zal zo spoedig mogelijk gehouden worden. 
Inspreekster Laura van Twillert bood 1155 handtekeningen aan tegen de kap, die handtekeningen waren in 2,5 dag verzameld. Van Twillert stelde dat er een slecht signaal wordt afgegeven als natuur moet wijken voor de zichtbaarheid van een gebouw. Er wordt volgens Van Twillert in Franeker slecht omgegaan met het bestaande groen, slecht voor het eco-systeem en voor de afvoer van water. ,,Daarnaast is het Dreeslaantje een belangrijk stuk cultuur en historie van Franeker. Mijn opa en oma wandelden er, mijn ouders zoenden er, dit mag niet verloren gaan.” Aldus Van Twillert, die goede hoop heeft op een goed gesprek: ,,Het voorstel van wethouder Dijkstra is een goed voorstel en wij zullen er op toezien dat er ook daadwerkelijk goed naar de burgers geluisterd gaat worden. Met oog voor historisch belang, flora en fauna beheer/biodiversiteit.” 
Overigens stelde wethouder Dijkstra dat een nieuw plan de kap van de bomen niet uit sluit. 

Koornbeurs wensput

Ook de extra steun de komende vier jaar verdeelde de raad. Alle partijen gaven aan erg graag het theater te willen behouden, maar voor Gemeentebelangen, VVD en ChristenUnie zijn er grenzen.
De komende vier jaar krijgt theater De Koornbeurs 75.000 euro extra subsidie bovenop de jaarlijkse 350.000 euro. De extra steun moet ervoor zorgen dat De Koornbeurs in alle rust zich kan concentreren op de kerntaak: het knooppunt worden voor professionele en amateur kunst. In de cultuurnota, die door het college wordt ontworpen, wordt vervolgens de definitieve rol van het theater duidelijk.
Gemeentebelangen diende een amendement in om niet vier, maar twee jaar extra subsidie te geven. ,,Waarom moet dat zo lang duren? Dat kan toch allemaal een stuk sneller?’’ aldus Herre Hof van Gemeentebelangen. VVD en ChristenUnie steunden het amendement. ,,Ondanks de verbeteringen aan het theater en de grote inzet, is de situatie niet florissant. Het lijkt een wensput waar je geld in gooit, je hoopt dat je wens waarheid wordt. Als dat niet zo is, gooi je er maar weer geld in, en nog meer geld. Omgerekend gaat het om 1200 euro per dag! Dat gaat ten koste van veel andere zaken.” Zo stelde de ChristenUnie. Een meerderheid van de raad, FNP, SAM en CDA steunden het voorstel van het college dat daarmee werd aangenomen. 

Geschokt

Op de stoep voor het gemeentehuis werd nagepraat over de steun aan De Koornbeurs. ,,We wisten niet wat we hoorden, ongelooflijk dat het theater zoveel financiële steun krijgt! We waren aanwezig vanwege het Dreeslaantje, maar zijn blij dat we nu ook weten hoe de vork hier in de steel zit. Ik heb nog tegen Herre Hof gezegd: vraag de aanwezigen maar hoe vaak ze naar De Koornbeurs gaan. Dat is voor de meeste aanwezigen nul of één keer. De kaartjes kosten al snel rond de dertig euro, dat is voor de meeste mensen te duur!’’ Het verhaal krijgt bijval: ,,Ik kom er nooit, ik kan dat echt niet betalen.‘’ ,,Om naar een voorstelling te gaan met je kleinkinderen, is te duur. De prijs van de kaartjes is echt te hoog. Bij de supermarkt kun je sparen voor korting op een toegangskaartje van een pretpark. Zoiets mogen ze ook wel bedenken voor een bezoek aan De Koornbeurs!”