Bestuursleden SC Franeker opgestapt

FRANEKER - Twee bestuursleden van SC Franeker zijn opgestapt: Oscar Elsinga (voorzitter jeugdbestuur) en Yke Luinenburg (senioren zaterdag). Zij konden zich niet vinden in een bestuursbesluit aangaande de aanstelling van begeleiding jeugd, en de wijze waarop dit besluit tot stand was gekomen. Het huidige bestuur was nog geen jaar actief. Een aantal leden van SC Franeker heeft na deze, en andere voorvallen, te kennen geven zich niet meer te kunnen vinden in de koers die de club vaart. Daarom hebben zij een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt donderdag om 20.00 uur plaats in De Doelen. Deze avond wordt uitgelegd waarom de bestuursleden zijn opgestapt en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.