Partuur Leeuwen wint straatkaatsen Witmarsum

WITMARSUM - Het straatkaatsen vond afgelopen week plaats in Witmarsum.

Onderstaand verslag is door de organisatie ingestuurd.

De opzet was weer gelijk aan voorgaande jaren waarbij straten/buurten tegen elkaar spelen en op sterkte worden ingedeeld. Iedere inwoner kan dus meedoen. In totaal telde de lijst 33 parturen, een mooi aantal.

Wedstrijdleider Herman Sprik had de organisatie weer voortreffelijk voor elkaar. Bijzonder was dat Jacobus Jorna 25 jaar lang scheidsrechter is geweest tijdens het straatkaatsen en daarvoor - terecht - even in het zonnetje werd gezet. Vrijdagavond 21.30 uur viel de laatste slag. De uitslagen.

Heren A (3 parturen)

1. Joey Leeuwen, Michel Nesse en Steven Nesse

Heren B (4 parturen)

1. Max Alen, Mark Hofstra en Mark Burger

2. Jaring Dooper, Frans Dooper en Harm Jilderda

Heren C (7 parturen)

1. Sieberen Huisman, Otte Adema en Peter Huisman

2. Michael van Coevorden, Nick van Dorsselaer en Mike van Dorsselaer

3. Reinold Ypma, Tjerk Postma en Harmen Westra

Heren D (7 parturen)

1. Jan Piersma, Rients Piersma en Marco Menage

2. Johan Ypeij, Bauke Dam en Jaap de Vries

3. Johan van IJs, Thomas Sprik en Egbert Jan Goslinga

Dames A (4 parturen)

1. Gerda van Popta, Anneke Smid en Wietska Bebelaer

2. Joukje Haitsma, Sieuwke Gietema en Esther Hofstra

Dames B (4 parturen)

1. Emmy Dijkstra, Sanne El van der Vlugt en Elisa de Vries

2. Aukje Heslinga, Froukje Heslinga en Megan Baarda

Dames C (4 parturen)

1. Annie Ykema, Feikje Kuiper en Maryan van der Molen

2. Griet Sieswerda, Esther Hoekstra en Yvonne Terpstra